Seiko solar SUP352P1 dameshorloge

SUP352P1

Seiko solar SUP352P1 dameshorloge